Da første version af REFUD blev lanceret d. 15. september 2022. I denne version var beregningsmodulet i stand til at beregne kortsigtede budgetøkonomiske konsekvenser for to af de syv uddannelsesinvesteringer, som REFUD’s vidensdatabase indeholder effektviden om; lavere klassekvotient samt øget brug af to-voksenordninger i folkeskolen.

Med den seneste opdatering af REFUD udvides modulet til at omfatte yderligere to investeringer. Begge investeringer vedrører undervisningskompetencer i folkeskolen:

  • Investeringer i lærernes formelle undervisningskompetencer i form af ordinær læreruddannelse.
  • Investeringe ri lærere med undervisningskompetence i deres respektive fag.

Ud over muligheden for at foretage beregninger af disse to nye investeringer indeholder opdateringen en række forbedringer af beregningsmodulets funktionalitet. Eksempelvis kan man nu, for alle fire uddannelsesinvesteringer, der indgår i beregningsmodulet, foretage en brugerdefineret beregning, hvor brugerne selv kan ændre i de forventede effekter af en given investering.

Opdateringen er den første i arbejdet med at udvide REFUD (refud.dk). Formålet med REFUD er at synliggøre de mulige kortsigtede budgetøkonomiske konsekvenser af en række udvalgte uddannelsesinvesteringer på tværs af kommuner, regioner og stat. På den måde bidrager REFUD til et mere kvalificeret beslutningsgrundlag, når der lokalt skal træffes beslutninger om eventuelt at foretage konkrete investeringer inden for børne- og undervisningsområdet. Investeringer, der kan se dyre ud på kort sigt, vil måske være knap så dyre, når man medregner de mulige økonomiske konsekvenser af dem.