REFUD beregner et skøn over de økonomiske konsekvenser som værdien af de forventede besparelser på offentlige ydelser og aktiviteter, der sker som følge af den effekt investeringen har på børnenes indlæring og trivsel over en 4-årig periode. Derudover gør modellen det tydeligt for brugeren, hvordan eventuelle besparelser og meromkostninger fordeler sig på kommunalt, regionalt og statsligt niveau.

Her kan læse mere om, hvilke økonomiske konsekvenser du kan regne på i REFUD.

REFUD guider brugeren trin for trin igennem beregningen, og bidrager til, at man får en ensartet og sammenhængende måde at regne på de budgetøkonomiske konsekvenser på tværs af investeringer. For at kunne anvende REFUD kræver det - udover viden om den konkrete investering - en forståelse for og erfaring med effekt- og konsekvensberegninger, samt viden om budgetøkonomiske forhold lokalt i den specifikke kommune.

Her kan du læse om, hvordan REFUD laver sine beregninger.

Du finder beregningsmodulet under de enkelte uddannelsesinvesteringer, der er markeret med encalc. Modellen er under løbende udvikling og ændringer samles i modelversioner, som udsendes i takt med at der kommer ny viden eller mulighed for at foretage budgetøkonomiske beregninger på flere uddannelsesinvesteringer.

Se listen over samtlige modelversioner her.