Det løbende arbejde med REFUD kan give anledning til at beregningsmodulets ligninger, datagrundlag og vidensgrundlag udvikles og ændres i en ny modelversion. Dokumentationen af modellen fornyes også i forbindelse med en ny modelversion. 

Modelversioner samles typisk med ét års mellemrum. Det kan være oftere, fx hvis der sker store datamæssige ændringer eller vigtig ny viden om modellens uddannelsesinvesteringer frembringes.

På forsiden af hjemmesiden under 'Nyheder' vil det fremgå, når REFUD opdateres med en ny version. Nedenfor kan du se den samlede liste med modelversion.

REFUD version 1.1 februar 2023

Den nyeste udgave af REFUD gør det muligt at foretage budgetøkonomiske beregninger af yderligere to uddannelsesinvesteringer, der begge vedrører lærernes undervisningskompetencer. Derudover opdateres modulets funktionalitet, og det er nu muligt at foretage brugerdefinerede beregninger.

REFUD version 1.0 september 2022

Modellen indeholder syv større investeringer, der afspejler det politiske fokus i dagtilbud og grundskolen med mulighed for at foretage budgetøkonomiske skøn på en lavere klassekvotient eller øget brug af to-voksenordninger lokalt i en kommune.